Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Udostępnienie dokumentacji

    Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z dnia 13 lutego 2012r., poz.159) każdy pacjent ma prawo złożyć wniosek do Prezesa Spółki o udostępnienie dokumentacji medycznej z odbytego leczenia czy też z udzielonej pomocy medycznej.
     Niniejszy wniosek powinien zostać przekazany do Sekretariatu Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku (osobiście lub pocztą).

     Aby pobrać gotowy druk dokumentu do wypełnienia kliknąć należy na jeden z poniższych linków:

 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej


Od dnia 04 maja 2019r. nie pobiera się opłat za udostepnienie po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, wydanej w formie kopii, odpisu, wyciągu, wydruku, skanu oraz na informatycznym nośniku danych.
Dokumentacja medyczna wydawana po raz kolejny podlega opłacie zgodnie z Cennikiem obowiązującym w NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku.Opublikował: Informatyk Szpital
Publikacja dnia: 11.07.2019
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 12.03.2014
Dokument oglądany razy: 8 257