Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

STOWARZYSZENIE SZPITAL WSPÓLNYM DOBREM

Logo Stowarzyszenie Szpital Wspólnym Dobrem

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku powstało w lipcu 1995 r.

Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków diagnozowania i leczenia chorych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 • szerzenie informacji o zasadach i celach Stowarzyszenia oraz niezbędnych potrzebach Szpitala w Więcborku,
 • tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego gromadzeniu środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek członków
 • i osób trzecich z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz wyposażenia sal chorych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku,
 • organizację zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządowymi, lokalnymi,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • ochronę i promocje zdrowia,
 • działalność charytatywną.

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki finansowe z:

 • dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych,
 • składek członkowskich,
 • sprzedaży cegiełek,
 • darowizn rzeczowych ,
 • odpisu 1 % od podatku dochodowego
 • oraz odsetek bankowych,

za które nabywany jest sprzęt i aparatura medyczna dla oddziałów i poradni specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Danuta Bonk – prezes,
 • Ewa Rembelska – vice prezes,
 • Janina Wójcicka – skarbnik,
 • Lucyna Wijas – sekretarz,
 • Wacław Świerczyński – członek.

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym nadany został numer KRS 0000063017, dzięki czemu nasza organizacja może być wskazana w zeznaniu podatkowym PIT jako adresat / beneficjent 1% należności podatkowej.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 10.10.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 10.10.2011
Dokument oglądany razy: 12 940