Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z SALĄ INTENSYWNEGO NADZORU POOPERACYJNEGO

TELEFONY:

 • Koordynator Oddziału tel. 52 3896210;
 • Pielęgniarka Koordynująca tel. 52 3896211;
 • Lekarz Dyżurny tel. 52 3896210;
 • Sekretariat tel. 52 3896204.

LOKALIZACJA:
Wejście główne (od strony Pracowni RTG), I piętro.

PERSONEL:

1) Koordynator Oddziału:

 •  dr n. med. Stanisław Prywiński, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej;

2) Lekarze:

 • lek. med. specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej – Ryszard Górski;
 • lek. med. specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej – Jacek Maluchnik;
 • lek. med. specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej – Łukasz Mirecki;
 • lek. med. specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, gastroenterologii – Artur Sołtysiak;
 • lek. med. specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej – Farman Darwisch;

3) Pielęgniarka Koordynująca:

 • Ewa Jachimowska;

4) Pielęgniarki:

 • Anna Kozik;
 • Dorota Nowak;
 • Anna Pożywio;
 • Joanna Skowron;
 • Halina Piesik;
 • Marlena Świderska;
 • Beata Binger;
 • Anna Kujoth
 • Małgorzata Schweda
 • Anna Szaszor
 • Joanna Kozłowska


5) Sekretarka medyczna:

 • Emilia Janicka


WYPISY:
O wypisaniu pacjenta z Oddziału decyduje Koordynator lub Lekarz Dyżurny po uzgodnieniu z Koordynatorem Oddziału. Osoba występująca o wypisanie z Oddziału na własne żądanie jest informowana o zagrożeniach przez Koordynatora lub Lekarza Dyżurnego. Taka osoba po tej informacji składa pisemne oświadczenie o woli wypisania z Oddziału na własne żądanie.
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału w godzinach od 09:00- 14:30.

ODWIEDZINY:
Osoby odwiedzające pacjentów powinny zachować się w takie sposób, aby nie przeszkadzało to innym pacjentom i leczeniu. Pacjentów przebywających na Sali Intensywnej Terapii, Sali Pooperacyjnej wolno odwiedzać za zgodą Koordynatora lub Lekarza Dyżurnego.Opublikował: Informatyk Szpital
Publikacja dnia: 15.04.2019
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 02.09.2016
Dokument oglądany razy: 5 976