Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Dowód ubezpieczenia

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku informuje, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku potwierdzenie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej odbywa się poprzez wybór jednego z 3 dostępnych wariantów, tj.:

  1. system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (w skrócie e-WUŚ), na podstawie numeru PESEL pacjenta;
  2. weryfikacji dowodu ubezpieczenia pacjenta;
  3. albo poprzez podpisanie przez pacjenta Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia).


W związku z powyższym pacjenci zamierzający skorzystać z opieki medycznej w Naszym Szpitalu oraz w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych zobowiązani są przedłożyć:
- dowód tożsamości.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

W przypadku pacjentów z kraju Unii Europejskiej, którzy mają prawo do świadczeń na podstawie przepisów unijnych (tzw. przepisów o koordynacji) muszą okazać się jednym z niżej wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa tj.:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ,
  • formularz E112/S2/S3,
  • formularze E123/DA1 lub
  • poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 11.04.2015
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 20.05.2011
Dokument oglądany razy: 8 083