Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Zmiany w 2015r.

Kierownictwo Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku informuje, iż w myśl postanowień znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzone zostały z dniem 1 stycznia 2015 roku zmiany stanowiące przede wszystkim:

  • Pacjent ma obowiązek posiadania skierowania do lekarza specjalistyz zakresu Dermatologii i zakresu Okulistyki.Osobom wpisanym przed dniem 01 stycznia 2015r. na listę oczekującychna udzielanie w/w świadczeń, porady udzielane będą bez skierowania.
  • Pacjent zobowiązany jest przedłożyć i dostarczyć w terminie 14 dni (roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących) oryginał skierowania (jeżeli świadczenie udzielane jest na podstawie skierowania) pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
  • W celu otrzymania porady Pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego Świadczeniodawcy.
  • W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin świadczenia Pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących, chyba że niezgłoszenie nastąpiłoz powodu siły wyższej. W takim przypadku wniosek o przywrócenie na listę oczekujących należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dniod daty skreślenia.


PREZES ZARZĄDU
NOVUM-MED Sp. z o.o. w WIĘCBORKU

lek. med. Stanisław PlewakoOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 05.01.2015
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 05.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 848