Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Przegląd z działalności za 2012r.


Zarząd Stowarzyszenia „ Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku informuje, że
w roku 2012 ze środków pozyskanych z 1 % podatku za rok 2011 przekazaliśmy
w użytkowanie Szpitala Powiatowego w Więcborku niżej wymieniony sprzęt medyczny:


Łóżko do intensywnej opieki medycznej wraz z wyposażeniem koszt 29 718,19 zł.

Lokalizacja: Tymczasowo Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego docelowo OIOM.

Łóżeczko z kopułką do transportu noworodków koszt 4 752 zł.

Lokalizacja: Oddział Noworodkowy.


Wózek (łóżko) do transportu chorych koszt 9 889,98 zł.

Lokalizacja: Oddział Ginekologiczno –Położniczy.

Łączny koszt powyżej przedstawionych zakupów wyniósł 44 360,17 zł.
Wyżej wymieniona kwota zawiera odpis 1 % podatku tj. 38 660 zł. oraz wpływy ze sprzedaży cegiełek i wpłaty osób indywidualnych tj. 5 700,17 zł.


Jednocześnie informuje, że dochód z Balu Charytatywnego, który odbył się 4 lutego
2012 r. w kwocie 15 821,13 zł wydatkowano na zakup niżej wymienionego sprzętu medycznego:


Łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem szt. 6

Lokalizacja: Oddział Ginekologiczno –Położniczy.

Wózek do przewożenia chorych wraz z wyposażeniem – szt. 1

Lokalizacja: Oddział Chirurgii Ogólnej z Salą Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego.

Wózek oddziałowej- szt. 1

Lokalizacja: Oddział Ginekologiczno –Położniczy.


Zarząd StowarzyszeniaOpublikował: Adrian Kulawik
Publikacja dnia: 04.12.2014
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 04.12.2014
Dokument oglądany razy: 6 049