Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Przegląd z działalności za 2007r.

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” w 2007 roku osiągnęło przychody w kwocie 43 933,06 zł, w tym:

  • 1% podatku 9080,48 zł;
  • Wpływy ze sprzedaży cegiełek 7 684,00 zł;
  • Składki członkowskie 432,00 zł;
  • Dobrowolne wpłaty oraz organizacja balu dobroczynnego 18 589,56 zł;
  • Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 15,57 zł;
  • Darowizna rzeczowa 8 131,45 zł.

Wykres 2007

Z pozyskanych środków finansowych zakupiony został niżej wymieniony sprzęt:
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
1) Spirometr MIRCOLAB;


Poradnia Okulistyczna
1) Autoreflaktometr ACCUREF + okulistyczny stolik elektryczny.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 10.10.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 10.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 661