Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

11.07.2019

 • kobiety w ciąży,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej.
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • świadczeniobiorcy (pacjenci) do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • świadczeniobiorcy (pacjenci) posiadający orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uprawnienia przysługują osobom okazującym stosowny dokument poświadczający uprawnienia (legitymacja, zaświadczenie).

Opublikował: Informatyk Szpital
Publikacja dnia: 11.07.2019

Dokument oglądany razy: 5923
« inne aktualności