A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej...

Szpital w Więcborku

NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku
ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork

sekretariat szpitala:

tel. (52) 3896231
fax: (52) 3897263

e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
ePUAP: /novum_med/skrytka

REGON: 093213663
NIP: 504-000-89-67

Prezes NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
mgr Maria Kiełbasińska
budynek Zarządu „D” (parter)
tel. (52) 3896231

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa
w sprawach skarg i wniosków
Wtorek w godzinach 12:00-13:00


Godziny urzędowania i obsługa interesantów wszystkich
Komórek Organizacyjnych Szpitala:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:00

Aktualności

Zakończenie działalności Dyspozytorni

31.03.2017

Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku, uprzejmie informuje iż w związku z wygaszeniem Dyspozytorni w ramach koncentracji Dyspozytorni Medycznych w woj. Kujawsko-Pomorskim, z dniem 22 marca 2017r. nastąpiło zakończenie działalności przez w/w komórkę organizacyjną działającą w naszej strukturze.

Informacja nt. dyspozytorni medycznej

09.03.2017

W wyniku procesu koncentracji dyspozytorni medycznych w województwie kujawsko-pomorskim w dniu 09.03.2017 r. została wygaszona dyspozytornia medyczna w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza 54. Na terenie naszego województwa będą funkcjonowały docelowo dwie Dyspozytornie Medyczne, tj. w Bydgoszczy i w Toruniu, do których będą wpływały zgłoszenia z numerów alarmowych 999 i 112. Miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego pozostaje bez zmian, tj. w:

  • Sępólnie Krajeńskim, ul. Sienkiewicza 54 – zespół „S”
  • Kamieniu Krajeńskim, ul. Wyspiańskiego 2 – zespół „P”
  • Więcborku, ul. Mickiewicza 26 – zespół „P”

Informacja nt. wyłączenia telefonu (52) 388 24 94

02.03.2017

Uprzejmie informujemy, że od dniem 1 marca 2017r. nie ma możliwości połączenia z dyspozytornią Ratownictwa Medycznego w Sępólnie Krajeńskim pod numerem telefonu  (52) 388 24 94. Wyłączenie telefonu jest związane z reorganizacją Ratownictwa Medycznego w województwie kujawsko-pomorskim.  Nie zmienione pozostają numery: 999 i 112.

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT CENOWYCH na opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofi

02.02.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na

Opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz ze wsparciem Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego oraz innych załączników niezbędnych dla uzyskania dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja w zakresie krótkiego czasu oczekiwania na Poradę Specjalistyczną w Poradni Neur

12.01.2017

N-M.I.056/3/2017

Więcbork, dnia 10.01.2017r.

Podmioty Lecznicze
wg rozdzielnika


Informacja
w zakresie krótkiego czasu oczekiwania
na Poradę Specjalistyczną w Poradni Neurologicznej
przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku, ul. Mickiewicza 26


Zarząd NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy w Więcborku uprzejmie informuję, iż w tutejszej Poradni Neurologicznej powstała możliwość realizacji usług z krótkim okresem oczekiwania na wizytę u Neurologa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszej informacji do Lekarzy świadczących usługi w Państwa Firmie.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:
52 389 62 31- Sekretariat Spółki,
52 389 62 22 lub 23- Rejestracja AOS.

Zapraszamy do korzystania z usług Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku ul. Mickiewicza 26.

Podziękowanie

09.01.2017

Informacje dla Pacjentów nt. Poradni Specjalistycznych

24.08.2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy,
że Rejestracja do Poradni Specjalistycznych NOVUM-MED Sp. z o.o. mieszcząca się dotychczas
przy ul. Powstańców Wlkp. 2A w Więcborku

(budynek Przychodni PROVITA)
została przeniesiona
do budynku głównego Szpitala Powiatowego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26
, do pomieszczeń Ambulatoryjnych Poradni Specjalistycznych.


Gabinety Lekarskie Poradni Specjalistycznych pozostają w dotychczasowych lokalizacjach.


Za utrudnienia Przepraszamy

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU DZIECI PRZEZ LEKARZA PEDIATRĘ

31.01.2016

INFORMACJA
O PRZYJMOWANIU DZIECI
PRZEZ LEKARZA PEDIATRĘ
w PORADNI LEKARZA RODZINNEGO
(POZ)
Działającej w Szpitalu Powiatowym w Więcborku


Szanowni Państwo informujemy, że w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26
(obok Poradni Chirurgii Ogólnej)


od dnia 01 lutego 2016r. w poniedziałki i środy w godz. od 10:00 do 12:00 przyjmuje dzieci Lekarz Pediatra.


  Zapraszamy do naszej Poradni Lekarza Rodzinnego, która udziela świadczeń w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00.

Każdy Pacjent uzyska pomoc w dniu rejestracji.
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ: 52 3896 230; www.bip.szpital-wiecbork.pl


Serdecznie zapraszamy


Zarząd Spółki
i Zespół Poradni Lekarza Rodzinnego POZ

Informacja - zakup respiratora transportowego

24.09.2015

Zarząd NOVUM- MED sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy im dra A. Gacy
i J. Łaskiego w Więcborku informuje, że dokonał zakupu sprzętu medycznego w postaci respiratora transportowego ze środków finansowych pochodzących częściowo z funduszu prewencyjnego PZU SA w kwocie 15 000 zł.

Respirator transportowy

Lokalizacja:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wizyta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

18.09.2015

Dnia 18 września 2015 r. Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wizytował Szpital Powiatowy w Więcborku. 
Marszałek Całbecki w więcborskim szpitaluOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 27.06.2016
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 12.07.2013
Dokument oglądany razy: 344 336