Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana struktury

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

Zadania oddziału: 

 • diagnozowanie i leczenie pacjentów; 
 • całodobowe monitorowanie pacjentów w Sali Intensywnego Nadzoru kardiologicznego;
 • konsultowanie pacjentów z innych oddziałów szpitala oraz Izby Przyjęć;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji medycznej obowiązującej w oddziale;
 • prowadzenie specjalizacji lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych;
 • sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad chorymi hospitalizowanymi.


Osoby odpowiedzialne:

 • Za prawidłowe funkcjonowanie oddziału odpowiedzialny jest Koordynator Oddziału tel. 52 3896 204 (205);
 • Podczas nieobecności Koordynatora osobą bezpośrednio odpowiedzialną za oddział jest lekarz dyżurny;
 • O przyjęcie na oddział decyduje lekarz dyżurny na podstawie skierowania, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i zakwalifikowaniu go do leczenia szpitalnego;
 • Nadzór nad personelem pielęgniarskim i jego zadaniami prowadzi Pielęgniarka Koordynująca tel. 52 3896 206

Oddział dysponuje 34 łóżkami w tym:

 • 4 łóżka na sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;
 • pozostałe umieszczone są na 10 salach (3 i 4-osobowych).  
 • Ponadto do dyspozycji pacjentów oddane są 3 kompleksowo wyposażone łazienki.
 • Odwiedziny:

Odwiedziny chorych na oddziale odbywają się:

 • w dni powszednie w godzinach od 14.00- 20.00
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 12.00- 20.00

W indywidualnych przypadkach koordynator oddziału lub lekarz dyżurny może zezwolić na odwiedziny w innym czasie lub na stałe współuczestniczenie w opiece nad chorym.

Uwaga!
Jednego chorego mogą odwiedzać jednorazowo maksymalnie dwie osoby;
Zabrania się uczestniczyć w odwiedzinach dzieciom poniżej 7 roku życia.
Odwiedziny na sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego tylko za zgodą lekarza.
Rodzaj dostarczanej chorym przez odwiedzających żywności powinien być uzgodniony
z lekarzem leczącym, uwzględniając stan pacjenta i stosowaną dietę.


Informacje o stanie zdrowia pacjentów:

1. Szczegółowych informacji pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pisemne oświadczenie chorego, udziela osobiście Koordynator Oddziału lub lekarz prowadzący;
2. W godzinach odwiedzin pod nieobecność w/w lekarzy informacji o bieżącym stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz dyżurny.

Wypisy:

Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału w godzinach od 14:00- 15:00

Nasz Zespół:

1) Koordynator Oddziału:

 • lek. med. Stanisław Plewko- specjalista chorób wewnętrznych

2) Zastępca Koordynatora Oddziału:

 • lek. med. Dariusz Wiśniewski – specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog.


3) Lekarze:

 • lek. med. Janusz Brzyk – specjalista pulmonolog oraz organizacji ochrony zdrowia;
 • lek. med. Anna Gełdon - specjalista chorób wewnętrznych;
 • lek. med. Anna Zwiewka – w trakcie specjalizacji internistycznej.

4) Pielęgniarka Koordynująca:

 • mgr Justyna Szmidt

5) Pielęgniarki:

 • Maria Bujanek;
 • Jolanta Herbut;
 • Bernadeta Cieślik;
 • Ewa Iwan;
 • Gabriela Łukaszewska;
 • Beata Skubek;
 • Bożena Borowicz;
 • Ewa Becker;
 • Barbara Ludwikowska;
 • Anna Minor – Mróz;
 • Elżbieta Sowińska.

6) Sekretarka medyczna:

 • Rossita Flicińska.


Telefony na oddziale:

• dyżurka pielęgniarek – 52 389-62-06;
• dyżurka lekarzy - 52 389-62-05.

Wykaz telefonów według numeru sali:

 • sala numer 33 – 52 389-82-60;
 • sala numer 34 – 52 389-82-90; 
 • sala numer 35 – 52 389-82-90;
 • sala numer 36 – 52 389-83-30;
 • sala numer 37 – 52 389-83-30;
 • sala numer 38 – 52 389-81-90;
 • sala numer 39 – 52 389-81-90;
 • sala numer 42 – 52 389-89-30; 
 • sala numer 43 – 52 389-89-30;
 • intensywny nadzór kardiologiczny – 52 389-62-32; 
 • automat na korytarzu – 52 802-61-33.


Harmonogram pracy personelu na oddziale:

05:30- 06:15 toaleta poranna pacjentów;

06:15- 06:45 pomiar temperatury, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych;

06:45- 07:00 raport pielęgniarski;

07:15- 07:45 pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu cukru/ podawanie insuliny, ważenie chorych;

07:45- 08:30 śniadanie, rozdawanie leków doustnych, nebulizacje, oklepywanie pleców, zmiana opatrunków;

08:00- 08:30  raport lekarski;

08:30- 09:00 przygotowanie oddziału do wizyty lekarskiej;

09:00- 11:00 wizyta lekarska, wykonywanie godzinowych zleceń lekarskich (kroplówki, zastrzyki), pomiar poziomu cukru;

11:00- 12:15 badania diagnostyczne (USG, GFS, konsultacje ginekologiczne), wykonywanie godzinowych zleceń lekarskich, nebulizacje, pomiar poziomu cukru/ podawanie insuliny, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oklepywanie pleców;

12:30- 14:00 obiad, rozdawanie leków doustnych;

14:00- 16:00 wykonywanie godzinowych zleceń lekarskich, pomiar poziomu cukru, nebulizacje;

16:00- 17:15 pomiar temperatury, badania diagnostyczne USG, toaleta wieczorna pacjentów, , pomiar poziomu cukru/ podawanie insuliny, nebulizacje, oklepywanie pleców;

17:30- 18:00 kolacja, rozdawanie leków doustnych;

19:00- 19:45  wizyta lekarska;

19:30- 20:00 pomiar ciśnienia tętniczego krwi;

20:00- 22:00 wykonywanie godzinowych zleceń lekarskich, pomiar poziomu cukru/ podawanie insuliny;

22:00- 05:30 cisza nocna, wykonywanie godzinowych zleceń lekarskich;

03:30  pomiar poziomu cukru.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 10.05.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 09.05.2011
Dokument oglądany razy: 8 605