Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

RATOWNICTWO MEDYCZNE

SZPITAL POWIATOWY im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘCBORKU
prowadzony przez
NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku
ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork
tel: (52) 3896231
fax: (52) 3897263
mail: szpitalwiecbork@post.pl


Budynek Szpitala w Więcborku

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Telefony kontaktowe:
999
112
(52) 388 24 94


Zakresem działania Opieki Doraźnej jest zapewnienie dobowej gotowości udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, które wymagają udzielenia takiego świadczenia w razie:
• wypadku,
• urazu,
• nagłego porodu,
• zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

Działania w ramach ratownictwa medycznego – stanowią pierwszy etap procesu ratowania ludzkiego życia w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Odpowiednie i skuteczne działanie systemu ratownictwa medycznego jest uwarunkowane między innymi posiadanym sprzętem.

W strukturze Opieki Doraźnej działają trzy Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego:
• Zespół Podstawowy "P" Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Więcborku
przy ul. Mickiewicza 26 (przy Szpitalu)
• Zespół Specjalistyczny "S" Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza 54 (przy Państwowej Straży Pożarnej)
• Zespół Podstawowy "P" Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Wyspiańskiego 2

• Decyzję o zadysponowaniu Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego podejmuje Dyspozytor Medyczny przyjmując zgłoszenie w Dyspozytorni Opieki Doraźnej (Pogotowia) na numer alarmowy 999 lub 112.
Wyjazdy Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego realizowane są w zależności od kodu pilności wezwania.
Czas dojazdu do pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz poszkodowanych w wypadkach nie może przekraczać 8 minut w obrębie granic administracyjnych miasta i 15 minut poza miastem.

Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego zobowiązane są do stałej łączności
z Dyspozytorem Medycznym i informowania o:
• Decyzji transportu pacjenta do Szpitala,
• Gotowości przyjęcia zgłoszenia do następnego wezwania,
• Zakończeniu działań ratowniczych.

W razie wystąpienia zagrożenia życia, wypadku poza terenem działalności Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego, Dyspozytor dysponując jednostkami ratownictwa medycznego niezwłocznie wysyła zespół do miejsc zdarzenia.
Dyspozytor medyczny i Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego zobowiązani są do ochrony interesów pacjenta. Szczególna ostrożność obowiązuje przy udzielaniu informacji mediom i osobom trzecim.
Pacjent przywieziony przez Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego do Izby Przyjęć Szpitala NZOZ w Więcborku, po decyzji lekarza dyżurnego przetransportowany jest przez ratownika medycznego i kierowcę w Oddział szpitalny.
Za prawidłowe funkcjonowanie Opieki Doraźnej odpowiedzialny jest Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku, lub osoba przez niego wskazana.


Spółka NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku posiada 3 wysoko specjalistyczne ambulanse. Naszym głównym celem jest obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów zagrożenia zdrowotnego.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 08.05.2011
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 08.05.2011
Dokument oglądany razy: 1 913