ARCHIWUM PRZETARGÓW

PRZETARGI 2011r.Numer sprawy : N-M.ZP/U/1/2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania : „ Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w systemie zaprojektuj i wybuduj „

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania : „ Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w systemie zaprojektuj i wybuduj „ .


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 08.03.2011r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 08.03.2011r.
Program funkcjonalno użytkowy - załącznik nr 8: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 08.03.2011r.
Specyfikacja załącznik nr 9: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 08.03.2011r.

Zapytanie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 17.03.2011r.
Odpowiedź: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.03.2011r.
Rozstrzygnięcie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 04.04.2011r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/2/2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla potrzeb kotłowni Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
Dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla potrzeb kotłowni Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 20.01.2011r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 20.01.2011r.
Wynik przetargu: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 31 .01.2011r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/1/2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla potrzeb kotłowni Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
Dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla potrzeb kotłowni Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 12.01.2011r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 12.01.2011r.
Unieważnienie przetargu: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 20 .01.2011r.
PRZETARGI 2010r.Numer sprawy : N-M.ZP/U/8/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 22.12.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 22.12.2010r.
Formularz cenowy: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 22.12.2010r.
Wynik przetargu: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 29.12.2010r.


Numer sprawy : N-M.ZP/U/7 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
Świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 14.12.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 14.12.2010r.
Formularz cenowy: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 14.12.2010r.
Unieważnienie przetargu: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 22.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/U/6 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
Świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 06.12.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 06.12.2010r.
Formularz cenowy: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 06.12.2010r.
Unieważnienie przetargu: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 14.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/U/5/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, przewozu towarów i osób

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, przewozu towarów i osób


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 01.12.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 01.12.2010r.
Powiadomienie o wyniku przetargu: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 09.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/16/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
dostawa preparatów dezynfekcyjnych


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 29.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 29.11.2010r.
Fotmularz cenowy: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 29.11.2010r.
Powiadomienie o wyniku przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 07.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/U/3/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z usługą transportu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z usługą transportu


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.11.2010r.
Powiadomienie o wyborze: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 03.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/U/4 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
świadczenie usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.11.2010r.
Formularz cenowy: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 24.11.2010r.
Unieważnienie przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 03.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/U/2 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.11.2010r.
Ogłoszenie wyniku przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 03.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/15/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
dostawa preparatów dezynfekcyjnych


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 18.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 18.11.2010r.
Formularz cenowy Zał. nr 4: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 18.11.2010r.
Odpowiedź na zapytanie do przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 23.11.2010r.
Powiadomienie o wyborze: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 26.11.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/14 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę materiałów opatrunkowych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
dostawa materiałów opatrunkowych


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 18.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 18.11.2010r.
Formularz cenowy Zał. nr 4: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 18.11.2010r.
BZO zmiana ogłoszenia: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 23.11.2010r.
Zapytanie do przetargu na opatrunki: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 23.11.2010r.
Ogłoszenia wyników przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 01.12.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/U/1 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 09.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 09.11.2010r.
Unieważnienie przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 24.11.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/13/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Zakup i dostawę laboratoryjnych odczynników i materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
„ Zakup i dostawę laboratoryjnych odczynników i materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 04.11.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 04.11.2010r.
Formularz cenowy Zał. nr 4: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 04.11.2010r.
Zapytanie do przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 09.11.2010r.
Powiadomienie o wyniku przetargu: (Otwórz zbiór)  Opublikowany: 16.11.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/Rb/3/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 4 845 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" prowadzonego przez NOVUM-MED. Sp. z o.o.
w systemie zaprojektuj i wybuduj

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
„ Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" prowadzonego przez NOVUM-MED. Sp. z o.o. w systemie zaprojektuj i wybuduj.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 29.10.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 29.10.2010r.
Program funkcjonalno-użytkowy Zał. nr 8: (Otwórz zbiór)  Opubl: 29.10.2010r.
Specyfikacja Techniczna Zał. nr 9.  (Załącznik nr 9)  Opubl. 29.10.2010r.
Załącznik nr 11:  (Załącznik nr 11)  Opubl. 29.10.2010r.
Zapytania - odpowiedzi:  (Zapytania - Odpowiedzi)  Opubl. 09.11.2010r.
BZP zmiana SIWZ:  (Zmiana SIWZ)  Opubl. 09.11.2010r.
Powiadomienie o wyniku:  (Powiadomienie o wyniku)  Opubl. 15.11.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/12/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
„ Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 07.10.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 07.10.2010r.
Pytanie dotyczące przetargu: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 12.10.2010r.
Powiadomienie o wyniku przetargu: (Otwórz zbiór)  Opubl: 19.10.2010r.
Numer sprawy : N-M.ZP/Rb/2/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 4 845 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" prowadzonego przez NOVUM-MED. Sp. z o.o.
w systemie zaprojektuj i wybuduj

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
„ Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" prowadzonego przez NOVUM-MED. Sp. z o.o. w systemie zaprojektuj i wybuduj.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.09.2010r.
SIWZ: (Otwórz zbiór)  opublikowano: 24.09.2010r.
Program funkcjonalno-użytkowy Zał. nr 8: (Otwórz zbiór)  Opubl: 24.09.2010r.
Specyfikacja Techniczna Zał. nr 9.  (Załącznik nr 9)  Opubl. 24.09.2010r.
Załącznik nr 11:  (Załącznik nr 11)  Opubl. 24.09.2010r.
Zapytanie do przetargu.:  Zapytania:  opubl. 15.10.2010r.
BZP korekta.:  Korekta:  opubl. 15.10.2010r.
Zmiana terminu.:  Zmiana:  opubl. 15.10.2010r.
Unieważnienie przetargu:  Unieważnienie:  opubl. 29.10.2010r.

 

PRZETARGI 2009r.


Numer sprawy : N-M.ZP/D/9/09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

http://www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku


Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie (Otwórz zbiór htm)  opublikowano: 07.09.2009r.
• Specyfikacja istotnych warunków zam.  (SIWZ)  opubl. 07.09.2009r.
• Warunki techniczne.  (Zapytania)  opubl. 07.09.2009r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/8 /09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę 2 szt. ambulansów typ C oraz dostawę i montaż wyposażenia ambulansów typ C.

http://www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
dostawa 2 szt. ambulansów typ C oraz dostawa i montaż wyposażenia ambulansów typ C.


Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie (Otwórz zbiór htm)  opublikowano: 27.08.2009r.
• Specyfikacja istotnych warunków zam.  (SIWZ)  opubl. 27.08.2009r.
• Zapytania.  (Zapytania)  opubl. 31.08.2009r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/7 /09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę 2 szt. ambulansów typ C oraz dostawę i montaż wyposażenia ambulansów typ C.

http://www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
dostawa 2 szt. ambulansów typ C oraz dostawa i montaż wyposażenia ambulansów typ C.


Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie (Otwórz zbiór htm)  opublikowano: 18.08.2009r.
• Specyfikacja istotnych warunków zam.  (SIWZ)  opubl. 18.08.2009r.
• Zapytania (Zapytanie)  opubl. 21.08.2009r.
• Wynik przetargu (Wynik przetargu)  opubl. 26.08.2009r.
Numer sprawy : N-M.ZP/Rb/1/09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont budowlany korytarzy szpitalnych, zaplecza socjalnego i gospodarczego w bloku operacyjnym oraz wymiana drzwi wejściowych z klatek schodowych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

http://www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia:
remont budowlany korytarzy szpitalnych, zaplecza socjalnego i gospodarczego w bloku operacyjnym oraz wymiana drzwi wejściowych z klatek schodowych


Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie (Otwórz zbiór htm)  opublikowano: 14.08.2009r.
• Specyfikacja istotnych warunków zam.  (SIWZ)  opubl. 14.08.2009r.
• Kosztorysy nakładcze  (Kosztorysy zał 3)  opubl. 14.08.2009r.
• Wynik postępowania  Wynik przetargu  opubl. 04.09.2009r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/5/09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę produktów leczniczych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

http://www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa produktów leczniczych


Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie (Otwórz zbiór htm)  opublikowano: 01.07.2009r.
• Specyfikacja istotnych warunków zam.  (SIWZ)  opubl. 01.07.2009r.
• Formularz cenowy  (Formularz Nr 3)  opubl. 01.07.2009r.
• Zapytanie  (Zapytanie)  opubl. 06.07.2009r.
• Ogłoszenie o wyniku (Ogłoszenie)  opubl. 09.07.2009r.
Numer sprawy : N-M.ZP/D/4/09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro

PREZES
NOVUM-MED. Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy NZOZ
w Więcborku
89-410 Więcbork
ul. Mickiewicza 26

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę produktów leczniczych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

http://www.szpital-wiecbork.pl


Wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa produktów leczniczych


Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie (Otwórz zbiór htm)  opublikowano: 18.06.2009r.
• Specyfikacja istotnych warunków zam.  (SIWZ)  opubl. 18.06.2009r.
• Formularz cenowy  (Formularz Nr 3)  opubl. 18.06.2009r.
• Zapytanie  (Zapytanie leki 2009)  opubl. 23.06.2009r.
• Zapytanie  (Zapytanie leki 2009 - 2)  opubl. 24.06.2009r.
•Wynik Postępowania  (Wynik leki 2009)  opubl. 30.06.2009r.